Het oude systeem, dat werkte met touwtjes en lege colablikjes, bleek achteraf toch niet te werken, ook al had een stuurcommissie zeker zeshonderdduizend euro gestoken in extern onderzoek en evaluatie van de werkgroepen Gemeentelijke Communicatie. Het bedrijf dat voor nog geen 3 miljoen de touwtjes met blikjes had aangebracht, bleek achteraf ook nog eens mede beheerd te worden door een topambtenaar op de afdeling Consultancy Media en Communicatie Extern.

De gemeentevoorlichtster laat weten dat ze nu geen uitspraken kan doen over de situatie. Het "nieuwe" maar tijdelijke computersysteem "is zojuist gecrasht". Dit systeem, dat draaide op Windows 3.1, bleek na het WOBben van ambtelijke stukken door de Telegraaf totaal niet aan de eisen van een volwaardige moderne ICT-omgeving te voldoen. Zo waren de servers waar alle ambtelijke geheime stukken worden opgeslagen slechts beveiligd met het wachtwoord "wachtwoord" en de inlogcode "ambtenaar" wat nota bene letterlijk op de website van de dienst ICT en Ander Infrabeheer stond. Verder bleek de backup van de totale gemeenteadministratie op zes floppydisks te staan. Die een duoraadslid onlangs in de metro had laten liggen waarna alles twee dagen later zonder enige wederhoor op Geenstijl.nl werd gepubliceerd. Overigens had Geenstijl wel wederhoor willen plegen, maar het was de vrijdag voor Pinksteren en er kon pas iemand commentaar leveren "op de dinsdag na Pinksteren".

Nadat de gemeentevoorlichtster via een vaste telefoonlijn (met draaischijf) informatie heeft ingewonnen, is ze wel bereid om ons te woord te staan. Het blijkt dat in 2012, na de val van wethouder Wiebes, het toch al brakke ICT-systeem van de gemeente Amsterdam is gehacked door Anonymous. Hierdoor werkten de ambtenaren drie maanden lang op een niet meer bestaand ICT-systeem zonder dat ook maar iemand het door had. Toen men dankzij een tip van Webwereld tot de ontdekking kwam dat hun complete ICT-systeem was doodgehacked was de schade al te groot om nog te herstellen.

In allerijl heeft men toen tot diep in 2013 vergaderd over een eventueel op te richten stuurgroep, geleid door externe consultants, die daarna verslag zou kunnen uitbrengen over de status van de huidige status. Hiervoor zou dan wel een projectgroep status-evaluaties moeten worden opgericht en, vanwege de ernst van het probleem, ook een overkoepelend orgaan dat direct aan de wethouder rapporteert nadat het zes keer per maand alle leden van de koepelorganisaties heeft geraadpleegd met mogelijkheid van veto.

Het was lente 2014 toen men eindelijk tot consensus was gekomen dat het ICT-systeem van de gemeente Amsterdam het niveau van een Commodore64 niet ontsteeg. Er kon dus eindelijk werk worden gemaakt van de bouw van een nieuwe ICT-infrastructuur. Hiervoor werd de opdracht tweemaal Europees aanbesteed en tweemaal viel de keuze op de duurste, onbekendste en meest onbetrouwbare aannemer. Dat de vrouw van een vooraanstaand PvdA-lid zitting had in de Raad van Commissarissen deed niet ter zake, zo besloot de Raad van State na een langdurig onderzoek dat was geëist middels de uitslag van een politie-enquête waarop zowel de vrouw van het PvdA-lid als het PvdA-lid zelf onder ede hadden verklaard zich niets meer van deze zaken te kunnen herinneren.

De aannemer begon met de verherbouw van de ICT-structuur in de winter van 2014 en na acht dagen bleek dat het budget zeker zeventien keer zou worden overschreden en dat het minstens drieëntwintig keer langer zou duren om de zaak af krijgen. Helaas overleed toen plotseling de wethouder en was de nieuwe wethouder niet geheel berekend op haar taak waarop het werk tot nader order stil kwam te liggen.

Op deze nadere order wordt nog steeds gewacht en volgens de gemeentevoorlichtster zal de gemeente Amsterdam in 2085 zeker voorzien zijn van een gloednieuw en up to date ICT-systeem. "Gegarandeerd!".