Ook het MKB zal zich in de toekomst wendbaarder moeten opstellen om klanten voor zich te winnen en te behouden. Die agile houding is nodig om tegemoet te kunnen komen aan de steeds hogere en sneller veranderende eisen van klanten.

MKB houdt vast aan oude patronen

Dat zegt onderzoeksbureau IDC. De digitale transformatie die nu volop aan de gang is bij de grotere organisaties gaat ook niet voorbij aan het MKB. Maar veelal houdt het midden- en kleinbedrijf nog vast aan de bekende patronen uit het verleden. Belangrijke technologieën en nieuwe IT-omgevingen worden niet strategisch verkend, zo blijkt uit een onderzoek van IDC, uitgevoerd op verzoek van IT-leverancier Hewlett Packard Enterprise.

Uit het onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 55 procent van de MKB-bedrijven geen budgetten vrijmaakt voor cloudtoepassingen, waardoor het gevaar bestaat dat werknemers hun eigen (cloud)oplossingen zoeken, de zogeheten Shadow-IT. Het gevaar daarvan is dat de IT-afdeling steeds minder weet wat er aan applicaties gebruikt wordt en dat ze die dus ook niet kunnen beheren. Dat kan weer risico's opleveren op het gebied van IT-beveiliging.

Voorzichtig maar vastberaden

Het overgrote deel van het MKB blijkt nog lang niet klaar te zijn door het digitale tijdperk. Slechts 20 procent is agile genoeg om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Een ontstellende 40 procent staat wat digitalisering betreft helemaal stil en moet eigenlijk nog beginnen. Dat komt vooral doordat het MKB zich nog steeds defensief opstelt ten opzichte van de economische omstandigheden. Men stuurt nog steeds vooral op margebehoud en kostenreductie. En ze geven onterecht minder prioriteit aan pro-actieve elementen als een snellere time-to-market, het beter kunnen bereiken van de klant en het beter leren begrijpen van de klant.

Op enig moment zal het MKB dus een begin moeten maken met de digitalisering. En dat begin moet voorzichtig maar wel snel en vastberaden ter hand worden genomen, vindt IDC. Voorzichtig, omdat het totaal geen zin heeft om direct met technologieën als Hadoop en OpenStack aan de slag te gaan, terwijl je organisatie zich nog in een statische fase bevindt. Sterker nog, zulke technologieën implementeren in die beginfase is niet alleen nutteloos, maar kan zelfs het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen, omdat het alle bedrijfsprocessen verstoort.

Visionair

Alles begint met een visie en IDC adviseert MKB-ers dan ook om op zoek te gaan naar een (technologie)partner die meer kan doen dan alleen producten leveren. Binnen die visie op digitale transformatie moet ruimte zijn voor onder meer een hybride infrastructuur en big data analytics. In een volgend artikel gaan we verder in op de stappen die het MKB moet nemen om toekomstbestendig te worden.

Bepaal makkelijk hoe de gezondheid van jouw bedrijf er uitziet met de Just Right IT Agil-IT-y Assessment tool van HPE en IDC. Hiermee meet je de kracht en de zwakke punten van je IT strategie en laat zien hoe je die kunt verbeteren.

Test je bedrijf nu