Dit heeft de arrondissementsrechtbank donderdag bepaald. Het Openbaar Ministerie had een taakstraf van 240 uur geëist. De man uit Sneek krijgt zijn in beslag genomen computer terug. Ook 53 cd-roms en cd-rewritables mag hij houden. Alleen een cd-rom met daarop duizenden virussen gaat niet retour naar De W. De rechtbank acht bewezen dat De W. op 10 februari het Kournikova-virus heeft verspreid. Dit heeft hij gedaan door de worm in de nieuwsgroep alt.binaries.anna-kournikova te plaatsen. "Verdachte heeft met behulp van een door hem van het internet gehaald programma, een computervirus samengesteld en dat virus in een nieuwsgroep geplaatst, waarna het zichzelf in korte tijd over het internet heeft verspreid", aldus de rechtbank in het vonnis. "Het virus was weliswaar niet in staat om rechtstreeks computergegevens aan te tasten, maar omdat het de eigenschap had zich exponentieel te verspreiden, had het wereldwijd grote schade kunnen aanrichten doordat systemen hadden kunnen vastlopen als gevolg van de door het virus gegenereerde pieken in het dataverkeer."

`Geen leek'

Volgens de rechtbank heeft De W. het risico van dergelijke gevolgen op de koop toe genomen. "Hij was bepaald geen leek op het gebied van computervirussen. Hij werkt in een computerwinkel en was verzamelaar van computervirussen; naar eigen zeggen had hij er ongeveer 7200. Verdachte moet derhalve worden geacht zich zeer wel bewust te zijn geweest van de mogelijke gevolgen van zijn handelen." De W. heeft dit zelf altijd ontkend. Verdachte heeft volgens de rechtbank de materiële en immateriële belangen van particulieren, instellingen en bedrijven in de waagschaal gesteld. "Het door hem verspreide virus heeft wereldwijd bij internetgebruikers hinder, ongerustheid en ergernis veroorzaakt. Bovendien is hun privacy geschonden doordat het virus in het adressenbestand van de besmette computers is doorgedrongen en zich van daaruit verder heeft verspreid."

`Oprechte spijt'

De taakstraf van 150 uur is onvoorwaardelijk. Bij het vaststellen van de straf is het feit dat de man uit Sneek zichzelf heeft aangegeven en bovendien niet eerder met justitie in aanraking is geweest, meegenomen. De betoonde spijtbetuiging van De W. zou oprecht zijn overgekomen. Het is voor het eerst in Nederland dat een straf is opgelegd aan iemand die een virus heeft verspreid.