De advocaten van Microsoft hebben vlak voor de Kerst de federale rechter in Washington gevraagd zijn besluit in te trekken om een speciale onderzoeker te benoemen. Deze ingehuurde kracht moet de rechtbank aanvullend bewijsmateriaal te leveren in het proces. Voor deze taak heeft rechter Thomas Jackson de rechtenprofessor Lawrence Lessig aangesteld. Microsoft heeft drie bezwaren tegen de benoeming van Lessig tot speciale onderzoeker. De softwarereus vindt de opdracht van Lessig veel te ruim. Daardoor komt de onderzoeker deels op de stoel van de rechter te zitten: dat kan nooit de bedoeling zijn, aldus Microsoft. Verder vindt het bedrijf dat de rechter hem een kans had moeten geven om zijn oordeel te geven over de benoeming en om eventueel andere kandidaten voor te stellen. Ten derde noemt Microsoft de rechtenprofessor vooringenomen. Microsoft heeft rechter Jackson documenten voorgelegd, geschreven door Lessig, waar uit zou blijken dat hij niet objectief over de zaak kan oordelen. Microsoft heeft ook zijn repliek gegeven op de nieuwe aanklacht van het ministerie van justitie. Dat heeft de rechtbank gevraagd om het bedrijf een boete van 1 miljoen dollar per dag op te leggen wegens het negeren van een gerechtelijk vonnis. Volgens justitie moet Microsoft een versie van Windows 95 leveren die volledig up-to-date is, maar zonder ingebouwde browser. In zijn weerwoord beschuldigt Microsoft justitie van draaikonterij. Van de oorspronkelijke aanklacht wegens ongeoorloofde praktijken bij het toekennen van softwarelicenties is niets meer over, aldus Microsoft: het ministerie heeft er nu een kwestie over de ontwikkeling van software van gemaakt. Ook blijkt justitie Microsoft nu gelijk te geven, zegt Redmond, door te erkennen dat het besturingssysteem zonder Internet Explorer onvolledig is. Rechter Jackson vroeg Microsoft vorige week aan te tonen waarom het zo moeilijk is om de Internet Explorer van een harde schijf te slopen zonder Windows kreupel te maken. Jackson liet weten dat een demonstratie had aangetoond dat de browser zich binnen 90 seconden liet verwijderen zonder de PC onbestuurbaar te maken. Microsoft zegt dat het verwijderen van de software via Add/Remove in Windows 95 lang niet alle sporen van de Internet Explorer van de PC verwijdert. Het bedrijf zegt dat deze ingebouwde zuiveraar meer dan honderd bestanden die deel uitmaken van de browser laat staan en dat het besturingssysteem daarmee nog steeds `web-gereed' blijft. Het woord is nu weer aan het ministerie van justitie. Dat levert vandaag zijn reactie op de argumenten van Microsoft. Zie ook eerdere berichten over het proces: De zaak-M: volgend jaar verder Browserloos in Redmond Wapengekletter in de zaak-M Microsoft lacht om vonnis Bill versus Bill: 1 –1 Schoten voor de boeg De `balkanisering' van Bill Geen IE 4.0, geen Windows Microsoft dubbel onder vuur Consumentenman spreekt banvloek uit