Eind december 2001 werden de radiostations en de Amerikaanse muziekindustrie het eens over het betalen van auteursrechten voor het uitzenden van radioprogramma's via het web. Details over de overeenkomst werden niet vrijgegeven maar de kans was groot dat de radiostations naast hun etheruitzendingen ook weer via het web hun signaal konden verspreiden. De Copyright Office, de overkoepelende overheidsorganisatie van Amerikaanse copyrightinstanties, heeft deze week echter verklaard dat het de overeenkomst niet goedkeurt, zo schrijft CNet. Dat betekent dat de twee partijen weer naar de onderhandeltafel moeten. Een Amerikaanse auteursrechtwet uit 1998 bepaalt dat stations die via internet uitzenden, rechten moeten betalen aan de muziekindustrie. Radiostations die via de ether uitzenden vonden dat zij niet onder die regeling vallen omdat zij al rechten betaald hadden voor de reguliere uitzendingen. De Copyright Office bepaalde echter anders en veel Amerikaanse radiostations staakten vervolgens in april 2001 hun online uitzendingen.