Die waarschuwing geeft het online onderzoeksbureau Multiscope. Uit onderzoek van Multiscope blijkt dat 44 procent van de personen uit het online panel alleen nog maar aan marktonderzoeken via internet willen meewerken.

"Een eerste schatting leert dat ongeveer 2 miljoen Nederlanders lid zijn van een online panel. Als het percentage ook geldt binnen andere panels is er een groep van bijna 900.000 Nederlanders die uitsluitend via online marktonderzoek bereikt kan worden", stelt Multiscope.

Volgens het onderzoeksbureau zegt een meerderheid van zijn respondenten dat online onderzoeken niet tot irritatie leiden. De belangrijkste motieven om deel te nemen aan online onderzoek zijn de 'de mogelijkheid om invloed uit te oefenen' (35 procent), 'nieuwsgierigheid' (25 procent) en 'de beloning' (22 procent).

Mensen die niet willen meewerken aan enquêtes vormen een probleem voor marktonderzoeksbureaus. De groep van deze zogeheten non-respondenten is de laatste jaren flink gegroeid.

De laatste jaren wordt steeds meer gebruikgemaakt van online panels. Het ondervragen van mensen via internet gaat stukken sneller dan op traditionele wijze. Bovendien is online marktonderzoek goedkoper.