Morten Kjærsgaard van de Deense organisatie Open Source Leverandørforeningen (OSL) heeft op 30 mei een protestbrief ingediend bij de vicevoorzitter van de International Organization for Standardization (ISO), zo bericht ComputerWorld Denemarken.

Geschonden reglementen

De deadline voor het aantekenen van een beroep is verstreken op 29 mei; twee maanden na de definitieve stemming waarbij deelnemende landen de kans kregen om bezwaren te uiten. Zuid-Afrika en recentelijk India en Brazilië hebben al officieel beroep aangetekend.

De Deense open source-organisatie OSL meent echter dat bij de OOXML-procedure ISO-reglementen zijn geschonden. Volgens Kjærsgaard is de versnelde procedure "sinds 29 maart niet meer van toepassing, omdat er geen reden meer voor is. Daarom vraag ik ISO om de zaak opnieuw in behandeling te nemen", aldus Kjærsgaard in de brief aan ISO-vp Jacob Holmblad, tevens managing director van de Dansk Standard, de Deense standaardisatieorganisatie. Een vertaling van zijn brief is te vinden op Groklaw.

Geen consensus

Op 22 mei had Kjærsgaards organisatie al aan Dansk Standard laten weten dat Microsoft niet aan de voorwaarden voor DIS29500 (OXML als ISO-standaard) heeft voldaan. Hiervoor gaf Kjærsgaard vijf redenen. Zo zou het Microsoft Office-formaat de interoperabiliteit in de weg zitten, ontbraken er XML-schema's en staan er tegenstrijdigheden in.

Kjærsgaard voert verder aan dat er geen consensus was bij de Deense stemming voor acceptatie van OOXML als ISO-standaard. Er zouden 168 wijzigingen moeten zijn doorgevoerd, maar op basis van de tijdens de procedure verstrekte specificaties kon dat niet worden gecontroleerd. Dat zou in strijd zijn met de regels van de ISO en van Dansk Standard, aldus Kjærsgaard.

De ontvanger van het klaagschrift, Jacob Holmblad, zegt er serieus naar te zullen kijken. Volgende week vertrekt hij naar Geneve, waar de ISO de OOXML-kwestie bespreekt.