Nederland zou meer moeten investeren in ict zodat in de nabije toekomst efficiënter kan worden gewerkt. Deetman deed zijn uitspraken tijdens zijn eindejaarstoespraak op het Eindejaars Event van EPN, waar hij tevens voorzitter van is. "Mijn indruk is dat de maatschappelijke meerwaarde van ict tot op het hoogste politieke niveau onvoldoende wordt ingezien", aldus Deetman. "De komende jaren komt er een stroom aan innovaties op ons af, die door ict mogelijk wordt gemaakt." De oud-minister denkt dat alle nieuwe ict-toepassingen voor de nodige verbeteringen en besparingen zullen zorgen op verschillende maatschappelijke terreinen. "Ict is het middel bij uitstek voor het oplossen van de meest urgente problemen. Dat vraagt om daadkracht en politieke moed. Nu investeren betekent dat we straks een betere samenleving hebben en ook nog eens besparingen kunnen inboeken doordat we met ict processen efficiënter hebben gemaakt." Ook pleitte Deetman er in zijn toespraak voor om vooral na te blijven denken over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen. "We zijn nog maar nauwelijks gewend aan internet, terwijl de introductie van mobiele innovaties al heeft plaatsgevonden. Intelligente chips zullen straks overal in zitten. Dat is de volgende belangrijke innovatiegolf."