Een inventarisatie van meldingen noopt tot het onderzoek,

aldus minister van Defensie Jeanine Hennis Plasschaert. "Uit deze analyse komt naar voren dat nader onderzoek gewenst is", laat ze weten. Oud-topambtenaar Koos van der Steenhoven leidt het onderzoek. De verdenking bestaat dat Defensie bij het inhuren van derden te hoge bedragen zou hebben uitgegeven.

Topambtenaren al exit

Deze zomer schreef de minister nog aan de Kamer dat de ict-systemen bij Defensie zo slecht werken dat er risico's zijn "voor de continuïteit van de bedrijfsvoering". De apparatuur is fors verouderd waardoor netwerken kunnen uitvallen. Ook waren de verhoudingen binnen het management bij de ict-afdeling van Defensie danig verstoord. Vier topambtenaren zijn inmiddels uit hun functie gezet.

Voor de korte termijn heeft Hennis Plasschaert. 16,7 miljoen euro uitgetrokken voor oplossingen. Voor de hele nieuwe ict-infrastructuur is volgend jaar 40 miljoen euro gereserveerd.

Afspraken

Onlangs onthulde tv-programma Zembla al dat grote it-bedrijven afspraken zouden hebben gemaakt over de aanbestedingen van overheidsprojecten. Ook zou een inlichtingenofficier in 2009 vanuit Kamp Holland in het Afghaanse Uruzgan vertrouwelijke informatie over ict-systemen van Defensie hebben doorgespeeld aan zijn werkgever Ordina. Het bedrijf had daar commercieel gewin bij kunnen hebben.

Ook het Openbaar Ministerie en de Autoriteit Consument en Markt zijn onafhankelijk van elkaar feitenonderzoeken gestart naar fraude en prijsafspraken in de ict-sector.