De in alle stilte doorgevoerde wijziging volgt op weken van commotie rond de deal. GroenLinks stelde zelfs kamervragen naar aanleiding van de gesloten overeenkomst tussen de gemeente Den Haag en Microsoft. Ook vanuit de open source-gemeenschap is veel kritiek gekomen.Begin juni kondigde Den Haag in aanwezigheid van burgemeester Deetman, minister van Boxtel en Steve Ballmer van Microsoft aan dat de gemeente haar ICT-projecten grotendeels met behulp van Microsoft technologie en in nauwe samenwerking met Microsoft zal gaan realiseren. Minister van Boxtel draagt hieraan zes miljoen gulden bij, zodat Den Haag binnen drie jaar alle gemeentelijke diensten elektronisch beschikbaar kan stellen.In het oorspronkelijke persbericht wordt weinig voorbehoud gemaakt, in het donderdag aangepaste bericht – dat overigens nog wel de oude datum draagt – is er echter ineens sprake van woorden als `waarschijnlijk' en `mogelijk'. De opvallende wijziging werd opgemerkt door de kritische site Open Den Haag, die de twee verschillende versies naast elkaar heeft gezet. Open Den Haag spreekt van `geschiedvervalsing'.In het originele bericht wordt gesproken van: "Voor een groot deel zal de gemeente dit met behulp van Microsoft-technologie verwezenlijken." Dit is in het nieuwe bericht afgezwakt tot: "Voor een groot deel zal de gemeente dit waarschijnlijk (cursief door WebWereld) met behulp van Microsoft-technologie verwezenlijken." Verderop is de zinsnede "De gemeente Den Haag gaat een vorm van samenwerking met Microsoft aan" veranderd in "De gemeente Den Haag onderzoekt of ze een vorm van samenwerking kan aangaan met Microsoft."Volgens Frans Toet - directeur informatievoorziening van Den Haag - moet er niet teveel waarde worden gelegd aan de veranderingen. "We hebben het slechts wat duidelijker willen maken. De tweede versie is een betere interpretatie van de overeenkomst. Aan de verhouding tussen ons en Microsoft is niets veranderd."
Lees ook de column "Oh, oh, Den Haag" van Maurice Wessling over dit onderwerp...