De nieuwe software, Client Rescue en Client Recovery maakt het mogelijk om de pc met het internet te verbinden zonder dat de pc daarvoor vanaf een harde schijf hoeft op te starten. De in de pc gebakken software maakt het mogelijk om op afstand een computer door te lichten, problemen op te sporen en deze te verhelpen. De nieuwe software is een onderdeel van de nieuwe aanpak van CEO Sam Palmisano. Zijn speerpunt is het leveren van zogenoemde `computing-on-demand'-diensten. Het is de bedoeling dat de consument in de toekomst de rekenkracht afneemt en zich niet meer zorgen hoeft te maken om zaken als het besturingssysteem of storingen. Volgens de CEO zullen computers zich (in de computer) voor een deel zelfstandig kunnen herstellen en daar waar een beheerder nodig is, zal de computer de beheerder beter informeren over de problemen en hoe deze te verhelpen. Topman Irving Wladawsky-Berger zegt dat het bedrijf de komende jaren tien miljard dollar gaat investeren in de nieuwe strategie, aldus CNet. Een belangrijk deel van de investering zal gebruikt worden om serverparken aan te leggen die de desktopcomputers van de diensten moeten voorzien. IBM biedt op het ogenblik al een toepassing om het bedrijven gemakkelijker te maken het computerpark te onderhouden. Met ImageUltra en RapidRestore kunnen gebruikers in een speciaal servicemenu opstarten van waaruit het besturingssysteem kan worden hersteld of een backup van de bestanden kan worden gemaakt. Client Rescue, -Recovery, ImageUltra en RapidRestore hebben geen besturingssysteem nodig om op te starten. Zij zijn al te gebruiken voor het besturingssysteem geladen wordt. De nieuwe software kan ook voor diagnostische doeleinden worden gebruikt. Zo beschikt de software over een mogelijkheid om niet-geautoriseerde WiFi-verbindingen op te sporen. De software kan vanaf verschillende pc's door middel van een driehoeksmeting de WiFi-verbinding opsporen.