Het onderzoek maakt onderdeel uit van een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven. "Het onderzoek maakt duidelijk dat de aanpak van cybercrime geen eenvoudige zaak is", laat staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip weten.

Aan de hand van de resultaten van het onderzoek worden binnen het programma Digibewust activiteiten gepland om de bewustwording van het MKB op het gebied van cybercrime te vergroten.

Slechts een klein aantal van de onderzochte MKB-bedrijven heeft procedures en reglementen op het gebied van informatiebeveiliging en het gebruik van ict-voorzieningen door het personeel. De meeste vertrouwen hier op hun ict-leverancier. Aanbevolen wordt om tot een kwaliteitskeurmerk van informatiebeveiliging te komen voor deze leveranciers.

Het onderzoek is uitgevoerd om het inzicht in de kwetsbaarheid van het MKB voor cybercriminaliteit te vergroten.