De toekenning van het label gebeurt op aanbeveling van het European e-Government Award Consortium. Ook de BurgerServiceCode, een gedragscode voor digitale contacten tussen overheid en burgers, sleepte het label in de wacht.

Het label wordt toegekend aan hooggewaardeerde projecten die in de Europese kennisbank ePractice.eu zijn opgenomen. Deze verzameling toont digitale overheidsprojecten uit 32 verschillende Europese landen. Nadat deskundigen en gebruikers hun oordeel geven, ontvangt zo'n tien procent van de projecten het predikaat 'EU Good Practice'.

DigiD is een unieke inlogcode, bestaande uit inlognaam en wachtwoord, die burgers toegang geeft tot een groeiend aantal online overheidsdiensten van verschillende instellingen. De BurgerServiceCode is een gedragscode die uit tien normen bestaat waaraan digitale contacten tussen burger en overheid moeten voldoen.

DigiD wordt onder andere gebruikt als opvolger van de elektronische handtekening voor het ondertekenen van de digitale belastingaangifte.