"Er valt een gat, ja. Daar zijn we ons heel erg van bewust", vertelt een woordvoerster van GBO.Overheid aan Webwereld. De einddatum voor de zakelijke DigiD is al opgeschort, naar 1 april komend jaar. "Daar is heel veel voor gelobbyd, op hoog niveau." Zij zegt dat de zakelijke variant van de digitale identiteit anders nu al was stopgezet.

Tussenoplossing onbekend

Nogmaals oprekken van het bestaande systeem lijkt geen optie te zijn. Het contract tussen de Kamer van Koophandel (KvK) en GBO.Overheid verloopt. Volgens de DigiD-beheerder is verlenging daarvan niet mogelijk vanwege een ict-vernieuwing bij de KvK.

"Er wordt nu hard aan een tussenoplossing gewerkt." Zij kan nog niet zeggen hoe die eruit gaat zien. "Daar kan ik nog geen informatie over geven." GBO.Overheid sust met de mededeling dat het streeft naar slechts één overgang voor bedrijven. Dat zou alleen mogelijk zijn als er van DigiD naar opvolger eHerkenning wordt gegaan, wat dus niet het geval is.

Half tot driekwart jaar

DigiD is een product van GBO.Overheid, wat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De bedrijfsvariant van de digitale identiteit put uit de database van de KvK. Laatstgenoemde kan nog niet zeggen wat er precies aan ict-verbouwing plaatsvindt wat de volgens GBO.Overheid een contactverlenging dwarszit.

Het aankomende eHerkenning moet in de tweede helft van 2010 van start gaan. Een exacte deadline is niet bekend. Het gat bedraagt dus naar schatting een half jaar. eHerkenning valt onder het ministerie van Economische Zaken, dat nog komt met antwoorden op vragen van Webwereld.

Nog in wording

De opvolger voor DigiD is al geruime tijd in wording. Eind vorig jaar is er in opdracht van EZ en BZK nog een verkennende studie uitgevoerd naar eHerkenning. Daarin wordt ook geconstateerd dat er teveel verschillende oplossingen zijn, "vaak onhandig, met een beperkt toepassingsgebied, moeilijk te onthouden, of onvoldoende veilig". DigiD - ook voor bedrijven - had dit moeten oplossen, maar voldeed toch niet aan de eisen. eHerkenning moet het antwoord zijn, ergens na de zomer van volgend jaar.

Drie werkgroepen en een kernteam voor eHerkenning zijn nu bezig met de opzet ervan. Dat werk voor een afsprakenstelsel loopt van september tot en met komende maand. Dat betreft dan nog versie 0.8 van dat raamwerk voor eHerkenning. De overheid maakt hierbij afspraken met bedrijven en overheidsdienstverleners. Op basis daarvan wordt het Netwerk voor eHerkenning opgezet, wat dan de DigiD-opvolger moet zijn.

Uitleg eHerkenning: