De Nederlandse Vereniging voor E-health, afgekort als NVEH, wil het contact tussen patiënten en hulpverleners verbeteren. Dit gebeurt onder meer door op de verenigingssite meer informatie te geven over de tarieven en de medische deskundigen. Verder wil de vereniging de krachten bundelen van de medici die nu vaak alleen op internet opereren. Voor patiënten betekent het onder mee dat zijn via de site kunnen controleren of een arts op het web wel te vertrouwen is. De vereniging wil de kwaliteit van elektronische hulpverlening bevorderen en contacten onderhouden met de overheid, verzekeraars en koepelorganisaties in de zorgverlening. Voorzitter van de NVEH is Georg Hennemann die zelf consult houdt via Mijnspecialist.nl. Verder bestaat het bestuurt uit Robert Mol ( Emaildokter.nl), Micha van Veggel ( Conscioconsult.nl en Mijntherapeut.nl) en Marcel van Scheepen ( Pilonline.nl). Alle medici die via internet zorg verlenen kunnen zich bij de NVEH aansluiten.