Bij dit digitale loket moeten de zogenoemde `grondroerders' hun geplande graafwerkzaamheden aanmelden en moeten kabelbeheerders de ligging van hun netwerken aangeven. Op deze manier hoopt het ministerie dat het aantal graafincidenten afneemt. Momenteel kunnen werkzaamheden vrijwillig worden aangemeld bij het Kabel en Leidingen Informatie Centrum ( KLIC). Bij deze organisatie kunnen gegevens worden opgevraagd die inzichtelijk moeten maken waar de kabels of leidingen precies liggen. In de praktijk blijkt dat lang niet alle graafwerkzaamheden worden aangemeld. Als dit wel gebeurt, blijkt dat de door de kabelbeheerders aangeleverde informatie veelal onvolledig is. Mede hierdoor gaat het volgens de minister vaak fout. Volgens Economische Zaken ontstaat bij ongeveer 20 procent van de graafwerkzaamheden schade. Dit kost jaarlijks 175 miljoen euro.

Tegenstrijdig

Opvallend genoeg heeft juist KLIC - waarbij vrijwel alle bedrijven met kabels in de grond zijn aangesloten - eind vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren om te kijken hoe vaak het fout gaat bij graafwerkzaamheden. Nadat alle 7244 aanvragen uit augustus zijn bekeken, bleek dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. In de onderzochte periode bleek zich namelijk maar één daadwerkelijke kabelbreuk te hebben voorgedaan bij graafwerkzaamheden. In slecht 2,1 procent van de onderzochte gevallen bestond het risico dat kabels en leidingen beschadigd zouden raken als gevolg van verkeerde graafwerkzaamheden.