Het College van Examens (CvE) en Cito introduceren nog dit jaar een compleet nieuw computerexamensysteem voor de digitale examens in het voortgezet onderwijs. Facet gaat het gebrekkig gebleken ExamenTester, dat voor de examens van dit jaar met een update nog moet voldoen, binnen 3 jaar volledig vervangen. In april is de eerste pilot met een select aantal scholen.

De betrokken partijen zijn al jaren bezig met het systeem. “Het is een heel groot project. Noodzakelijk omdat de huidige software verloopt. De eerste versie van Facet is nu ontwikkeld en in maart volgt een veldtest met scholen die al langer meelopen en meedenken", vertelt manager computerexamens Nynke de Boer van het CvE, dat de regie voert over het project.

Hybride systeem

Facet wordt bovendien platformonafhankelijk. Waar het huidige ExamenTester nog beperk is tot Windows, kan Facet ook draaien op Mac OS X en Linux-systemen. Bovendien kijken de betrokken partijen naar de implementatie van HTML 5 en Javascript bij de webapplicatie van Facet, dat volgens het CvE een hybride systeem wordt dat zowel offline als online probleemloos moet werken.

De koppeling met het internet leverde vooral in 2012 grote problemen op. Eén van de oorzaak waren Flash-applets, die ten onrechte contact zochten met het web en storingen veroorzaakten. De Boer: “We willen zoveel mogelijk wegblijven bij Flash. Binnen Facet worden veel huidige Flash-items in het product ingebouwd, we verwachten dat we daardoor 70 procent minder Flash gaan gebruiken."

Nieuwe partners

Bij de ontwikkeling van het systeem zijn twee nieuwe partners betrokken. Allereerst heeft de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) het plannings- en rapportagedeel van het systeem ontwikkeld en gaat de dienst ook zorgen voor het beheer van het nieuwe systeem. DUO gaat daarnaast ook de informatiebijeenkomsten en toekomstige technische ondersteuning aan systeembeheerders van scholen organiseren.

Daarnaast is het Deense softwarebedrijf Trifork gecontracteerd. Na een Europese aanbesteding bleek het bedrijf, dat ook in Amsterdam gevestigd is, als beste uit de bus te komen als softwareontwikkelaar. Dat bedrijf gaat onder meer de examenvragen afhandelen met behulp van de QTI-standaard (Question & Test Interoperability).