EMMA-NL, de digitale opvolger van de DMSA, is opgericht door Claritas Nederland, Veritate Company en RapidSugar. Deze bedrijven zijn al actief op het gebied van e-mailmarketing. De organisatie hoopt door intensieve samenwerking met diverse marktpartijen de ongevraagde commerciële mail tegen te gaan. "Wij zijn op verschillende punten wel degelijk anders dan de DMSA", licht Sander van der Blonk, directeur van RapidSugar, toe. "Wij lopen bijvoorbeeld alvast vooruit op de nieuwe wetgeving en kiezen bewust voor opt-in." "Wij pleiten voor kort en bondig overleg, waarmee we hopelijk in één keer het spamvraagstuk kunnen oplossen. EMMA-NL wil hiervoor met verscheidene marktpartijen, zoals internet service providers en brancheorganisaties, om de tafel gaan zitten", aldus Van der Blonk. Volgens Van der Blonk is er al veel voorwerk gedaan, onder meer door ECP.nl, Thuiswinkel.org en IAB.nl. Ook is inmiddels de wetgeving aangepast, die eind oktober dit jaar van kracht wordt. "Wij willen deze richtlijnen vertalen naar de praktijk met bruikbare technische oplossingen om zodoende de spam van de echte berichten te onderscheiden."

Breed draagvlak

Bij deze `technische oplossingen' spelen vooral de internet service providers een grote rol. Van der Blonk erkent dat voor dergelijke initiatieven dan ook een breed draagvlak nodig is. EMMA-NL zal daarom als eerst met de andere belanghebbende brancheorganisaties om tafel zitten. "Wij vinden het tijd voor actie, er is al genoeg gepraat", aldus Van der Blonk. "Het liefst hopen wij dat alles binnen drie maanden in kannen en kruiken is. Als de simpele technische oplossingen niet afdoende blijken te zijn, zal dit uiteraard wat langer zijn." Inmiddels hebben zich al meer dan dertig geïnteresseerde bedrijven bij EMMA-NL gemeld. Naast spam wil EMMA-NL zich ook gaan bemoeien met ongevraagde sms-berichten. EMMA-NL zal 4 maart officieel worden opgericht.