De nu online beschikbare Digitale Vrijheidswijzer brengt de Nederlandse politieke partijen overzichtelijk in kaart wat betreft hun standpunt over digitale kwesties. Dat zijn: internettoegang, netneutraliteit, auteursrechtenhandhaving, privacy-by-design, databankbeveiliging, herinrichting it-projecten, terrorismebestrijding, rechtsbescherming, en toetsing bestaande surveillance.

Slechte score

Bits of Freedom (BoF) schotelt de Nederlandse stemmer al gelijk een overzicht voor middels een kleurenschema. Daarin scoren de politieke partijen rood (onvrij), oranje ('lekker makkelijk') of groen (vrij) voor de genoemde digitale vrijheidskwesties.

Het merendeel van de partijen scoort rood en oranje. De ChristenUnie, Partij voor de Dieren en de VVD krijgen maar één keer groen van BoF. De SP scoort twee keer groen, GroenLinks en de PvdA krijgen vier keer groen. D66 heeft met vijf keer groen de hoogste score.

Uiteindelijk krijgen alleen D66 en GroenLinks een positief eindoordeel van BoF. De PvdA, Partij voor de Dieren, SP en VVD scoren oranje. Alle overige partijen krijgen rood van de digitale burgerrechtenbeweging. Elk van de kwesties en partijscores is aan te klikken voor een korte uitleg van BoF daarover.

D66 en GroenLinks

D66 en GroenLinks hebben digitale vrijheid hoog op de agenda staan, oordeelt BoF. "Ook op het gebied van het privacyvriendelijk ontwerpen van toekomstige grote informatiseringsprojecten streeft D66 een ambitieuze agenda na. Ten aanzien van de herinrichting van reeds lopende projecten blijft D66 echter op de vlakte", luidt het eindoordeel over de hoogst scorende partij.

De andere 'winnaar', GroenLinks, houdt zich volgens BoF op de vlakte wat betreft de herinrichting van reeds lopende projecten. "De partij stelt weliswaar maatregelen voor om de inzet van grootschalige surveillancemaatregelen met voldoende waarborgen te omkleden, maar zij is daar minder concreet dan D66. GroenLinks is echter weer concreter dan D66 over de afschaffing of inperking van reeds bestaande grootschalige surveillancemaatregelen, zoals taps, de vingerafdrukdatabank en de bewaarplicht."

Standpunt vereist

Overigens wordt een 'rode kaart' al toegekend voor het niet op de agenda hebben van een digitale kwestie. Zo krijgt het CDA rood voor 'internettoegang' omdat het in haar verkiezingsprogramma geen standpunt inneemt over de toegang tot internet.

Dit gaat om het recht voor burgers op toegang tot het wereldwijde netwerk, wat wordt bedreigd door afsluitmaatregelen zoals de omstreden three strikes-voorstellen. Dit speelt op nationaal niveau in verschillende landen en ook op internationaal niveau. De kwestie 'netneutraliteit' is gerelateerd, maar gaat over het afknijpen of censureren van internetverkeer.

Politiek gedraai

De meeste 'rode kaarten' zijn uitgedeeld op basis van het ontbreken van standpunten over de door BoF opgestelde digitale kwesties. Ook niet-concreet zijn, of teveel ruimte latend voor inperking van digitale vrijheden, wordt 'beloond' met rood.