De Amerikaanse muziekindustrie ligt al tijden overhoop met internetbedrijven over het bedrag dat moet worden betaald voor online uitgezonden muziek. Nadat eerdere voorstellen alle op niets uitliepen, werd uiteindelijk een arbitragecommissie benoemd om het conflict op te lossen. Deze overheidscommissie heeft deze week voorstellen gedaan die een brug moeten slaan tussen de internetwereld en de muziekindustrie. De laatste lijkt evenwel de morele winnaar, gezien de enthousiaste geluiden uit deze hoek en de zwaar teleurgestelde uit de internethoek. Het arbitragepanel stelt namelijk voor om webbedrijven 0,14 dollarcent per uitgezonden liedje (in streaming-formaat) te laten betalen. Als het gaat om complete uitzendingen die eerder op de radio te horen zijn geweest, moet 0,07 dollarcent per liedje worden betaald. Voor een bedrijf als America Online – dat per maand ongeveeer 160 miljoen songs uitzendt – zou dit volgens CNet neerkomen op een maandelijkse rekening van 224.000 dollar. Bovendien zou de regeling met terugwerkende kracht gelden. De online stations wilden eigenlijk helemaal niet betalen voor het feit dat ze hun radiouitzendingen online zetten, omdat ze hiervoor al auteursrechten afdragen. Dit alles betekent overigens nog niet dat er nu een akkoord is bereikt. Het Amerikaanse Copyright Office moet uiteindelijk zijn fiat geven aan de voorstellen.