Wat iedereen al wist, wordt nu bevestigd door onderzoek van Forrester. Volgens de marktonderzoeker verschillen directieleden vaak van mening met de it-afdeling. Uit onderzoek van de marktvorser blijkt dat eenderde van alle ondervraagde managers ontevreden is over de prestaties van de it-afdeling. Door deze onvrede wordt er echter ook vaak gekibbeld over de eindverantwoordelijkheid bij it-projecten. De kans dat it-projecten mislukken is hierdoor aanzienlijk hoger dan bedrijven waar alles `koek en ei' is, concluderen de onderzoekers. Volgens Steve Andriole, hoogleraar aan de universiteit van Villanova, zijn de verschillen tussen it en management veel groter geweest. "Als je dit onderzoek in 1995 zou hebben gedaan, warende percentages omgekeerd geweest", aldus Andriole.

Samenwerken

Nadat eind 2000 de economie in het slop raakte, hebben it-managers intensiever met de directie moeten samenwerken om investeringen te rechtvaardigen. Hierdoor zijn it-managers `slimmer geworden en kunnen zij hun it-budget beter verdedigen', redeneert de hoogleraar. John Parkinson van Cap Gemini Ernst & Young vindt de uitkomsten allerminst verassend. Het afstemmen van it met de business is volgens de chief technologist een eeuwenoud probleem. "Dit was al een probleem toen ik 25 jaar geleden de arbeidsmarkt op ging. Waarom zou iemand dan verrast zijn door de uitkomsten van dit onderzoek", vraagt Parkinson zich af.