DirecTV heeft afgelopen zondag duizenden illegale smartcards buiten werking gesteld. Dat deed het bedrijf door een electronisch signaal van de satelliet naar de set-topboxen met illegale kaarten te sturen. De laatste vier jaar werd door Amerikanen massaal met behulp van illegale kaarten naar betaaltelevisie van DirecTV gekeken. Deze smartcards werden in Canada verhandeld waar het niet verboden is te handelen in dit soort kaarten, zo schrijft SecurityFocus. De techniek om de piraten aan te pakken werd al in november 2000 ontwikkeld, maar DirecTV wachtte tot afgelopen zondag omdat het zeker wilde zijn dat legale kaarten niet onklaar gemaakt werden. Met behulp van smartcards in de satellietontvangers kan DirecTV bepalen waar iemand naar kijkt. De aanval van afgelopen zondag was gericht tegen de zogeheten 'H'-serie smartcards. Deze kaarten werden van 1996 tot 1999 geleverd. Hackers ontdekten al snel dat het betrekkelijk eenvoudig was deze kaarten aan te passen zodat zonder te betalen naar gecodeerde kanalen gekeken kon worden. De apparatuur om de kaarten te veranderen werd verkocht via Canadese dealers. De benodigde software werd verspreid op internet. Eerdere pogingen
DirecTV had al eerder geprobeerd de gekraakte kaarten op afstand onklaar te maken. De maatschappij deed dat door via de satelliet een programma te verspreiden dat illegale kaarten opspoorde en lokaal onklaar maakte. De hackers ontdekten al snel dat het mogelijk was de kaarten 'read-only' te maken zodat DirecTV geen mogelijkheid meer had om het vernietingsprogramma op de kaart te plaatsen. Hoewel de laatste aanval succesvol was, verwacht DirecTV niet dat de strijd met de illegale smartcards gestreden is. DirecTV denkt dat hacker wel weer een andere manier vinden om toch de programma's te ontvangen.

Eerdere relevante berichten:
Gates wil smartcards in plaats van wachtwoorden (10 mei 2000)