Adobe-engineer Roy Fielding start een opmerkelijk tegenoffensief tegen Microsoft's omstreden beslissing om de Do Not Track-standaard (DNT), die nog niet compleet is, standaard aan te zetten in Internet Explorer 10 (IE10).

Apache negeert privacysetting IE10

Op initiatief van Fielding zal de veruit meestgebruikte webserver ter wereld, Apache, het DNT-signaal dat IE10 naar servers stuurt negeren. Een 'commit' om de DNT-setttings in IE10 te saboteren is voor het weekend goedgekeurd door het Apache Project, meldde CNet.

Sindsdien is leiden in last. Op GitHub en ook in de mailinglist van standaardenorganisatie W3C, wordt fel gedebatteerd wie er nu fout zit, Microsoft of Adobe.

In juni zag het al naar uit dat de omstreden beslissing van Microsoft de zaak op scherp zou zetten binnen en buiten de W3C-werkgroep. En inderdaad is de kwestie nu totaal geëscaleerd.

'Misbruik' over en weer

Fielding benadrukt dat onderdeel van de specificaties is dat DNT expliciet door een eindgebruiker wordt aangezet. DNT moet dus standaard uit staan en er moet een bewuste, geïnformeerde handeling worden gedaan om het te activeren. Microsoft breekt dit principe door DNT standaard aan te zetten in IE10. “Apache tolereert geen doelbewust misbruik van open standaarden", heet de Apache-commit dan ook ondiplomatiek.

Maar de overgrote meerderheid op GitHub hekelt de commit en 'Adobe's politieke en commerciële agenda' die er achter zou zitten. Het probleem is verder dat Apache nu ook het DNT-signaal in IE10 negeert als de eindgebruiker wél bewust Do Not Track heeft aangezet.

Keuze in Windows 8

Sterker nog, zeggen Microsoft en zijn medestanders, dat is feitelijk iedereen die Windows 8 installeert. Tijdens de installatie van het besturingssysteem kan namelijk worden gekozen tussen “Express" settings en “Customize", legde Microsoft begin augustus uit.

Door “Express" te kiezen, gaat de gebruiker akkoord dat DNT in IE10 aanstaat, in “Customize" kan deze optie worden gewijzigd. In beide gevallen heeft de gebruiker dus bewust zijn preferenties gegeven, en hiermee voldoet Microsoft aan de DNT specificaties.

“Adobe ondermijnt actief de privacy", is dan ook de conclusie van security-onderzoeker Chris Soghoian.

Inmiddels is er al een bugrapport aangemaakt om de controversiële commit weer uit Apache te knikkeren. In de commentaren aldaar mengt zich ook Jonathan Mayer van de Stanford University, lid van de Tracking-werkgroep in de W3C. Mayer keer zich tegen Fielding en stelt dat Apache nu op zijn beurt de DNT-track specificaties schendt.

Bom onder hele DNT-project

De felle strijd tussen Microsoft en Adobe en Apache kent ook slachtoffers. Het is waarschijnlijk dat het standaardisatieproces binnen W3C nu helemaal vast komt te zitten, waardoor de definitieve specificaties, als die er ooit nog komen, verder worden uitgesteld.