Dat blijkt uit onderzoek onder leerlingen en docenten van basisscholen en middelbare scholen door Blauw Research in opdracht van KPN. Volgens de leerkrachten moeten scholen extra maatregelen nemen om de internetveiligheid van scholieren te verbeteren. Seksuele intimidatie en pesten zijn de voornaamste angsten van de docenten. Niet geheel ontoevallig gaat KPN samen met docenten leerlingen begeleiden op internet. Ad Scheepbouwer van KPN: "Leraren doen hun best hun leerlingen op internet te begeleiden, maar willen wel worden geholpen."

Volgens KPN toont het onderzoek aan dat er meer met leerlingen gepraat moet worden over online fatsoen. De scholieren zelf willen meer informatie over zaken als webdesign en fotobewerking. De helft van de leerlingen stelt dat het huiswerk lijdt onder het gebruik van internet.

Naast het helpen van leraren, gaat KPN samen met het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en Ouders Online een online voorlichtingscampagne voeren.