Dit is een van de voorstellen die het projectteam in haar tussenrapport doet. Deze rapportage wordt volgende week gepubliceerd. Het rapport beveelt ook aan om niet in Nederland gevestigde bedrijven toe te laten tot het .nl domein en particulieren een domeinnaam op het zogeheten tweede niveau te laten registreren. Het aantal domeinaamconflicten is de afgelopen jaren explosief gestegen. Vorig jaar kwamen er meer dan 60 gevallen voor de rechter. Uit recent onderzoek van het projectteam blijkt echter dat nog geen 30 procent van de domeinnaamconflicten aan de rechter wordt voorgelegd, maar onderling wordengeregeld. Naar schatting is werkelijk aantal domeinnaamgeschillen vijf keer zo groot is dan tot nu werd aangenomen. In de meeste gevallen wordt de domeinnaam tegen betaling overgedragen. Een belangrijke reden om het geschil niet aan de rechter voor te leggen zijn de kosten van een gerechtelijke procedure, gemiddeld zo'n 15.000 gulden. De bedragen die voor een overdracht van een domeinnaam worden betaald, variëren tussen de 1.000 en 10.000 gulden per geval. Het onafhankelijke projectteam, dat op verzoek van de Stichting Internet Domeinaamregistratie ( SIDN) aanbevelingen doet over het voorkomen en oplossen van de geschillen met domeinnamen, pleit nu voor invoering van een zogeheten ADR (Alternative Dispute Resolution). Dit is een snelle, alternatieve procedure waarbij de conflicten niet meer voor de rechter komen. "Domeinnaamkaping is nog steeds lucratief. Met de nieuwe ADR versterken we de positie van de rechtmatige domeinnaamhouder en wordt deze voor de geleden schade gecompenseerd. We denken aan een kostenveroordeling ter hoogte van de gemiddelde procedurekosten (zo'n 15.000 gulden). Daar gaat voor de kaper een afschrikwekkend effect van uit. En dat bedrag is hoog genoeg voor eenadvocaat om naar behoren aan de slag te kunnen. Daarmee komen de kosten voorde eiser op nul. Tevens ontlasten we met een ADR het rechtsbestel", zo zegt Harry van Zon, voorzitter van het projectteam.

Particuliere domeinen

Verder buigt het Domeinnaamdebat zich over de particuliere domeinnamen. Deze zijn eufemistisch gesteld geen succes. Tot dusver zijn slechts 627 van deze persoonsdomeinen (in de vorm van jansen.123.nl) geregistreerd. "Dat gaat helemaal nergens over, een lachertje", zo zegt woordvoerder Ruben Mensink. Particulieren zouden ook gewone domeinen (jansen.nl) moeten registreren, zo vindt het team. Dat betekent wel dat particulieren dezelfde rechten én plichten krijgt als bedrijven. Het betekent ook dat particulieren zich niet meer kunnen verschuilen achter privacy-claims. Het Domeinnaamdebat adviseert om het telefoon- en faxnummer uit de Whois-database weg te laten, maar het adres moet wel zichtbaar zijn, zodat de particulieren bij disputen gevonden kunnen worden. Tot slot vindt team dat buitenlandse bedrijven ook .nl-domeinnamen moeten kunnen registreren. In bijvoorbeeld België en Duitsland kan dat al.