Dit blijkt uit het wetsvoorstel dat voor advies naar enkele instanties is gestuurd, waaronder het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Rechtspraak. De strengere wetgeving is een gevolg van het internationale Cybercrime Verdrag dat in november 2001 is gesloten om computercriminaliteit aan te pakken. Nederland voldoet al voor een groot deel aan de eisen van dit verdrag. Het in consultatie gegeven wetsvoorstel rondt de implementatie af, zo stelt het ministerie. Allereerst wordt de bestaande wetgeving uitgebreid met enkele strafbepalingen. Voortaan wordt het `opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen' in een computer(systeem) strafbaar. Nu nog is er pas sprake van een misdrijf als de beveiliging van een computer is gekraakt, een technische ingreep is gedaan of van een valse identiteit gebruik isgemaakt om toegang te krijgen.

Binnendringen

In het voorstel van Donner zijn die specifieke eisen niet meer nodig. Voor strafbaarheid kan het al voldoende zijn als iemand zonder toestemming een computer(systeem) binnendringt om informatie te bemachtigen die niet voor hem bestemd is. Ook wordt degene strafbaar die `opzettelijk en wederrechtelijk de toegang tot of het gebruik van een computersysteem verstoort door er gegevens naartoe te sturen'. Het moet hierbij gaan om ernstige vormen van hinder voor de gebruiker. Hierbij kan gedacht worden aan een ddos-aanval, alhoewel Justitie deze term niet bezigt. Verder worden virussen genoemd die het gebruik van computersystemen onmogelijk maken of aanzienlijk vertragen. Ook worden ernstige vormen van spam strafbaar als daardoor communicatiefuncties van een systeem worden verstoord. 'Gewone' spam valt niet onder de voorstellen. Donner gaf in november vorig jaar al aan dat hij spammers niet strafrechtelijk wil vervolgen. Het aanpakken van spammers zou een taak van de OPTA zijn. Minister Donner wil verder `bepaalde voorbereidingshandelingen' van computermisdrijven als computervredebreuk en het onrechtmatig aftappen van informatie strafbaar stellen. Het betreft de verkoop, het vervaardigen of het voorhanden hebben van geschikte 'technische hulpmiddelen' waarmee een computermisdrijf gepleegd wordt.

Providers

Onder technische hulpmiddelen verstaat Donner zowel de gegevensdragers, zoals floppies en cd's als de gegevens zelf. Een voorbeeld van het laatste is een computerprogramma dat een computersysteem kan ontregelen. Tot slot bevatten de plannen ook voorstellen om bevoegdheden van Justitie en politie te verruimen. Een zogeheten bevriezingsbevel stelt de officier van Justitie in staat een internetprovider te bevelen bepaalde gegevens tijdelijk 'beschikbaar te houden' in afwachting van een definitieve beslissing over de verstrekking van de gegevens.