"Er is helaas geen landelijke informatie uit politiebronnen met betrekking tot cybercriminaliteit beschikbaar", schrijft de bewindsman in antwoord op kamervragen van het SP-kamerlid Arda Gerkens.

Donner wijst erop dat veel bedrijven geen aangifte doen van cybercriminaliteit uit vrees voor imagoschade. Om de aangiftebereidheid te verbeteren, is het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing onlangs gestart met het project Aanpak Cybercrime. Bij de voorlichtingscampagne Surf op Safe zal meer aandacht komen voor het mkb.

Donner voelt er weinig voor om extra agenten en officieren van justitie vrij te maken voor de bestrijding van cybercriminaliteit. Wel bieden de politie en het openbaar ministerie (OM) meer it-cursussen aan hun personeel aan.

Sinds 1998 zijn er volgens Donner 225 zaken binnengekomen bij het OM die vallen onder de Wet Computercriminaliteit. Daarvan kwamen 82 zaken (36 procent) voor de rechter. In 69 gevallen (31 procent) werd er een schikking getroffen. De overige zaken werden geseponeerd. Tot nu toe heeft de rechter in 53 gevallen een straf opgelegd.