Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft bij zijn onderzoek, dat is verricht in opdracht van minister Donner, ruim 500 maal een interactief kansspel via internet aangetroffen. Dit is voor Donner directe aanleiding om illegale kansspelen op internet harder aan te pakken.

Het ministerie werkt bij zijn aanpak samen met de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, het Korps landelijke politiediensten, FIOD-ECD en het inspectiebedrijf Verispect om illegale goksites terug te dringen. Illegale sites worden hierbij opgespoord (een kansspel is illegaal als een site mede op de Nederlandse markt is gericht), het publiek wordt voorgelicht en tot slot worden aanbieders juridisch worden aangepakt, zo is het plan.

Ongeveer 30 procent van het totale aanbod richt zich uitsluitend en ruim 60 procent mede op de Nederlandse markt, zo blijkt uit de inventarisatie van de KLPD. In bijna de helft van de gevallen gaat het om een Nederlandse aanbieder.

Legaal alternatief

Digitale kansspelen mogen zich volgens de wet niet richten op de Nederlandse markt. Naast het strenger aanpakken van illegale kansspelen via internet, ligt er overigens wel een wetsvoorstel van Donner dat de mogelijkheid opent voor een legaal alternatief.

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid tot verlening van een tijdelijke vergunning aan Holland Casino voor een proef met kansspelen via internet. Op deze manier wil de minister 'gecontroleerd ervaring opdoen met kansspelen via internet en inzicht krijgen in de effecten'.

Aan de proef worden strikte voorwaarden gesteld. Om kansspelverslaving via internet tegen

te gaan, worden waarborgen ingebouwd zoals registratie van de speler, digitale monitoring

van het speelgedrag, speellimieten en maximale inzetten per spel.

Na twee jaar zal de proef worden geëvalueerd. Op basis van de bevindingen van de proef wordt besloten of kansspelen via internet structureel worden toegestaan. Het wetsvoorstel voor de proef wordt binnenkort aan de Tweede Kamer gezonden.