Dat blijkt uit de begroting van het ministerie voor 2007. In de begroting valt te lezen dat het plan deel uitmaakt van het veiligheidsprogramma 'Actieplan tegen geweld'. Daarin zijn drie risicofactoren voor geweld benoemd. Dit jaar lag de nadruk van Justitie op de risicofactor wapenbezit. Volgend jaar komen alcohol en 'geweldsbeelden in de media' aan bod.

In het kader van deze laatste risicofactor meldt het ministerie dat er afspraken gemaakt zullen worden met aanbieders van beeldmateriaal over het toepassen van de Kijkwijzer. Hierbij worden mobiele-telefoonoperators en internetproviders als voorbeeld genoemd.

De Kijkwijzer voor films en televisie is in 2002 ingevoerd om ouders te waarschuwen of een film of tv-programma schadelijk kan zijn voor hun kind. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een aantal pictogrammen die aangeven of ouderlijk toezicht wenselijk is voor kinderen tot 6, 12, of 16 jaar. Een ander pictogram waarschuwt voor de gewelddadige of seksuele inhoud van de beelden.