Dat schrijft New Scientist magazine deze week. Volgens Artificial Intelligence Enterprises (Ai) staat haar spraakprogramma op het punt een doorbraak in de kunstmatige intelligentie te forceren. "Binnenkort praten computers met ons net zoals we met elkaar praten", zo schrijven de Israëli op hun site. Dat zou inderdaad revolutionair zijn. Al sinds 1950 wordt een dergelijke prestatie gezien als een daadwerkelijk bewijs van kunstmatige intelligentie. In dat jaar publiceerde de wiskundige en filosoof Alan Turing zijn ideeën over AI. Deze zijn tot op de dag van vandaag zeer invloedrijk. In de zogeheten Turing Test beschrijft Turing de voorwaarden waaraan een intelligente machine moet voldoen. De wiskundige beschrijft een test waarbij iemand via briefjes communiceert met iets of iemand anders (persoon of machine). Als de persoon in kwestie niet kan zeggen of hij met een computer of met een mens van gedachten wisselt, is er sprake van een intelligent apparaat. Een dergelijke machine simuleert als het ware menselijke conversatie. In de meer dan 50 jaar is er nog geen apparaat in geslaagd de test met succes te volbrengen. Het zinvol antwoorden op een paar vragen lukt nog meestal wel, maar onherroepelijk gaat het op een moment fout. Ook Artificial Intelligence Enterprises is nog niet zover, maar er is een begin, zo beloven de makers. Space Odyssey
Hun computerprogramma – genaamd Hal, naar het apparaat uit het boek en de film 2001: A Space Odyssey - zou op het niveau zitten van een kind van anderhalf jaar. Dus dat zijn nog weinig verheffende discussies. Het programma is zelflerend; binnen enkele dagen leert het geleidelijk hoe het moet reageren op de vragen van de persoon met wie het communiceert. Momenteel werkt het bedrijf aan verbeteringen waarmee het programma op het communicatieniveau van een vijfjarige moet komen. Het einddoel is vanzelfsprekend het niveau van een normale volwassene. Er is nog veel werk aan de winkel. Sommige testers – die via het web met Hal praatten - zijn nog weinig onder de indruk van de prestaties. Zo omschreef een therapeut tegenover New Scientist zijn ervaring met Hal als het communiceren met een psychopaat.