In november telde onderzoeksbureau NPD Group in totaal twaalf miljoen Amerikaanse huishoudens die via Kazaa muziek downloadden. In mei 2003 was dit nog twintig miljoen. Na mei ontstond er een dalende lijn in het aantal Kazaa-gebruikers. Zo waren er in juli achttien miljoen en in september nog maar elf miljoen gebruikers. "Het aantal downloaders steeg voor het eerst weer in oktober. Deze stijging heeft zich in november voortgezet", verklaart Russ Crupnick, vice-president van de NPD Group. Dat het aantal Kazaa-gebruikers weer is gestegen, komt onder meer door de feestdagen. "Mensen hebben meer vrije tijd en traditioneel gezien stijgen de muziekverkopen in de laatste periode van een jaar." Ook zouden de media een rol spelen. "Over de laatste reeks dagvaardingen die de Recording Industry Association of America (RIAA) in september verstuurde, werd minder door de media bericht dan voorgaande acties", aldus Crupnick. NPD baseert zijn onderzoek op een constant panel van 40.000 Amerikaanse gebruikers. Ook worden elke twee maanden zo'n vijfduizend mensen van 13 jaar en ouder ondervraagd.