"82 miljoen is een substantieel bedrag, we praten over een daling van 10 procent", verklaarde Ruud Lamers van het Platform Filmwereld.net dinsdag in een uitzending van Nova. Wereldwijd schat de Motion Picture Association of America de jaarlijkse verliezen op 4,4 miljard euro.

De overheid zou niet alleen te weinig doen om het onbetaald downloaden tegen te gaan, maar zelfs medeverantwoordelijk zijn voor de illegale verspreiding van films. Minister Brinkhorst van Economische Zaken kende de TU Delft 3 miljoen euro subsidie toe voor het ontwikkelen van het p2p-programma Tribler, dat onlangs nog de Vosko Trofee ontving. De makers van Tribler willen met het programma de distributie van tv-beelden stimuleren.

Maar met Tribler kunnen ook films als Ice Age 2 worden gedownload. Dit downloaden is niet strafbaar, maar aangezien gedownload materiaal ook gelijktijdig wordt geupload is er wel sprake van illegale praktijken. Met het uploaden maakt de gebruiker zich schuldig aan het verspreiden van het materiaal.

In Europese landen als Duitsland en Italië is het downloaden van films wettelijk verboden. Minister Donner van Justitie ziet niets in zo'n verbod, omdat hij handhavingsproblemen voorziet. Volgens Ruud Lamers 'riekt dit naar gedogen'.

De filmindustrie probeert de verliezen te beperken door zelf tegen betaling films aan te bieden op internet. Maar volgens Lamers haalt dit weinig uit. Een film als Harry Potter en de Vuurbeker, zo zegt Lamers, is duizend keer tegen betaling gedownload en naar schatting honderduizend keer via p2p-programma's.