Elke maand worden miljoenen mp3's gedownload zonder dat daar toestemming voor gegeven is door de rechthebbenden. De muziekindustrie klaagt dan ook heel lang over sterk verminderde inkomsten door de illegale downloads. Maar uit een studie van Jupiter Research zou blijken dat mensen juist meer muziek kopen als ze de mogelijkheid hebben muziek te downloaden. In het onderzoek geeft 34 procent van de mensen die regelmatig muziek downloaden aan juist meer cd's te kopen dan voordat men de mogelijkheid had om muziek van het internet af te halen. Bijna 15 procent van de ondervraagden die veel muziek downloaden, geeft aan dat ze minder muziek in de winkel kopen, zo schrijft CNet. Van de mensen die zich betitelen als 'een gemiddelde downloader' zegt 19 procent meer muziek te kopen. Van de 'veteranen' onder de downloaders die ook de beschikking hebben over een cd-brander zegt zelfs 36 procent meer muziek te kopen dan voorheen. De resultaten van het onderzoek van Jupiter staan in schril contrast met de bevindingen van de muziekindustrie. Half april publiceerde de IFPI, de organisatie die wereldwijd de muziekindustrie vertegenwoordigt, cijfers waaruit zou blijken dat de omzet in een jaar tijd met vijf procent gedaald is. De industrie wijst met een beschuldigende vinger naar internet: de illegale downloads zijn de oorzaak. Uit onderzoek van de IFPI zou blijken dat 35 procent van de mensen die gemiddeld twintig nummers per maand downloaden, beduidend minder muziek kopen.