Daarom vuurt GroenLinks-kamerlid Mariko Peters een spervuur aan vragen op minister Maria van der Hoeven af. Dit volgt op geheime onderonderhandelingen die vorige week in Washington zijn gevoerd over de Anti-Counterfeiting Trade Agreement.

Dit 'handelsverdrag' moet namaakgoederen en online piraterij bestrijden. Over de inhoud zijn geen mededelingen gedaan en de concepttekst is niet geopenbaard. Na een tip van een Webwereld-lezer over de (in)correctheid van de informatievoorziening aan de Tweede Kamer is de maat vol. Het liefst ziet Peters de onderhandelingen gestopt worden.

Achterkamertjes

Het GroenLinks-tweedekamerlid wil nu weten wat er vorige week in de achterkamertjes is besproken. Daarnaast wil ze weten welke rol Nederland speelt, in welke fase de onderhandelingen nu zijn en hoe de voorlopige verdragstekst eruit ziet.

Ook wil de politica hard bewijs zien dat Nederland echt voor transparantie is, zoals minister Van der Hoeven bij herhaling heeft beweerd. Daarom vraagt ze of Nederland wil aandringen bij de Europese Commissie om onderhandelingen over ACTA op te schorten tot er wel voldoende transparantie wordt geboden.

Edwin van Scherrenburg, woordvoerder bij het ministerie van Economische Zaken, zegt dat Van der Hoeven de bezorgdheid over de geheimzinnigheid over ACTA deelt. Hij benadrukt dat Nederland bij herhaling op openheid heeft aangedrongen en zich daarvoor ook in overleggen sterk maakt. Webwereld heeft daarvan enkele voorbeelden ter onderbouwing gezien.

Tegenstrijdige communicatie

Peters vraagt ook opheldering over de ontdekking van een oplettende Webwereld-lezer, die een tegenstrijdigheid in de formele communicatie van de minister ontdekte. Zo schreef Van der Hoeven aan de Tweede Kamer dat wetgeving niet hoeft te worden aangepast, terwijl ze in een beslissing op een bezwaarprocedure rond een Wob-verzoek van uw verslaggever stelde dat pas na het aannemen van het verdrag de gevolgen voor de wetgeving worden bestudeerd.

Peters vraagt dan ook: “Kunt u aangeven hoe u in uw beslissing van 17 november 2009 (pdf) ten aanzien van het bezwaar inzake het Wob-verzoek om openbaarmaking van de teksten van ACTA kunt stellen pas na het sluiten van een overeenkomst de eventuele gevolgen van ACTA voor de Nederlandse wetgeving te kunnen beoordelen, terwijl u in uw brief van 20 juli 20102 daarover reeds conclusies trekt ? Kunt u dit verschil toelichten?”

Van Scherrenburg ziet geen tegenstrijdigheid. “Sinds november 2009 hebben meerdere onderhandelingsronden plaatsgevonden. De inhoud van ACTA wordt hierdoor steeds verder duidelijk. Als gevolg hiervan kunnen wij in brieven van juli zeggen dat, zoals het er nu uitziet, de Nederlandse wetgeving inzake civiel en straf niet aangepast hoeft te worden”, stelt hij. Voor hem is het dan ook boven elke twijfel verheven dat het parlement wel goed is geïnformeerd.

Amerikaanse toestanden

Voor Peters is de uitleg onvoldoende en ze wil nu ook weten hoe hard de garantie is dat Nederlandse wetgeving niet hoeft te worden aangepast. Ook moet eindelijk duidelijk worden of een internetprovider aansprakelijk wordt gehouden voor het handelen van de klanten en of er Amerikaanse toestanden rond 'notice and takedown' (verplicht offline halen van sites) gaat komen.

“De regering belooft ons keer op keer dat ACTA niet zal leiden tot veranderingen in de Nederlandse wet, maar dat valt moeilijk te rijmen met wat tot nu toe over de onderhandelingen is uitgelekt”, vertelt ze aan Webwereld. “Iedereen die meent dat misbruik wordt gemaakt van zijn auteursrechten kan straks websites plat laten leggen en persoonsgegevens opvragen, zonder dat de rechter zich daarover uit kan spreken. Dat past niet in een rechtstaat.”

Fansites worden offline gehaald

Peters maakt zich grote zorgen over ACTA. “Bijvoorbeeld fansites over Harry Potter of Nijntje kunnen snel worden gewist”, stelt Peters. “Ook het downloadverbod komt via de achterdeur mogelijk toch het Nederlandse recht binnen. Je mag nu nog legaal een kopie maken voor thuisgebruik. Straks krijg je dan meteen auteursrechtjager Brein bij je thuis op bezoek.”

“Eigenlijk profiteren hiervan alleen grote bedrijven, die vinden dat ze last hebben van het internet en niet willen vernieuwen”, betoogt Peters. “Het is opvallend dat het auteursrecht steeds beter beschermd moet worden naarmate Mickey Mouse (Walt Disney is een streng auteursrechtjager, red) ouder wordt. Dat straks iedereen wordt behandeld als een halve crimineel, doet blijkbaar minder ter zake.”