Alle manieren van ingrijpen op internet raken direct de fundamentele mensenrechten. Daarom is er op het IT Governance Forum in Den Haag veel aandacht voor digitale mensenrechten.

Webwereld sprak met Jan Kleijssen van de Raad van Europa (het orgaan dat ook het Europese Hof voor de Rechten van de Mens huisvest), Europarlementariërs Marietje Schaake (D66) en Judith Sargentini (GroenLinks) en met Marjolijn Bonthuis-Krijger van ECP ECN die de bijeenkomst organiseerde.