Van oudsher gaat Internet over creativiteit, inventiviteit en genialiteit. Dit wordt weer eens krachtig onderstreept door een nieuwe beweging, die zich ten doel stelt om in stedelijke gebieden gratis draadloze toegang tot internet en IP-spraakservices te verlenen. Indien deze beweging succes heeft, kan dit een bedreiging vormen voor de telefoonmaatschappijen, die hun miljardeninvesteringen in de op stapel staande derde generatie mobiele telefonie in gevaar zien komen. De beweging, door sommigen een 'parasitair grid' genoemd (grid betekent traliewerk, rooster), wil een gratis toegankelijk draadloos datanetwerk in stedelijke gebieden ontwikkelen. Het systeem is inmiddels actief in onder meer New York, San Francisco, Seattle en Londen. De werking ervan is verbluffend eenvoudig. Een vrijwilliger zet een 80211.b wireless access point op het dak of in het raam en sluit dit aan op z'n pc, die aan het internet verbonden is. Vervolgens wordt een deel van de bandbreedte beschikbaar gesteld aan derden. Wanneer een voorbijganger zich binnen een straal van honderd meter (rondom) van dit toegangspunt bevindt, kan hij met z'n 802.11b-client toegang krijgen tot deze internetverbinding. Er is reeds client-software ontwikkeld, die automatisch alle actieve access-points inventariseert, waarna de gebruiker op een van die punten kan inloggen. Het doel van de beweging is om voldoende vrijwilligers te vinden om op deze manier een hele stad van een gratis toegankelijke 802.11b-infrastructuur te voorzien. Een van de initiatiefnemers van deze beweging, Matt Westervelt, zegt dat het hele idee gebaseerd is op de gedachte 'jij mag mijn computer gebruiken en ik gebruik de jouwe'. Hoewel dit voor sommigen wellicht een onverteerbare gedachte is, moet niet uit het oog worden verloren dat dit precies het principe achter het (nog steeds!) fenomenale succes van internet is: het delen van kennis en informatie en in dit geval dus ook van hardware en een internetverbinding. Symbiotisch netwerk Westervelt geeft er overigens de voorkeur aan om het systeem een 'symbiotisch grid' te noemen, in plaats van een parasitair grid. De laatste term komt ongetwijfeld uit de hoek van de ISP's, omdat het nog niet zeker is of het wettelijk is toegestaan om op deze manier een internetverbinding bij een ISP te delen. Een woordvoerder van Wayport Technologies, maker van (commerciële) 802.11b-apparatuur, verwacht dat dit uiteindelijk geen problemen zal opleveren, maar ISP's hebben er natuurlijk wel alle belang bij om zoveel mogelijk blokkades op te werpen tegen dit inkomstenondermijnende 'burgerinitiatief', ook wel aangeduid met 'hippienetwerk'. Daar komt bij dat de doorvoersnelheden van de draadloze standaard 80211.b op 11 Mbps liggen (ongedeeld) en dat is een keer of vijf hoger dan wat de toekomstige 3G-telefonie belooft. Om deel te nemen aan dit netwerk hoeft een vrijwilliger slechts een access-point van zo'n honderd dollar aan te schaffen. Merk op dat het principe sterk overeenkomt met de werking van een peer-to-peer netwerk als Gnutella. Ook daar wordt een privé-netwerk opgebouwd op basis van de op dat moment aangesloten computers, die vervolgens een deel van hun harde schijf aan alle andere computers ter beschikking stellen. Dit initiatief maakt weer eens meer dan duidelijk, dat internet in plaats van die steeds irritantere marketing- en advertentiemachine die het helaas geworden is, ook vernieuwend en leuk kan zijn.