Het effect van het verbieden van downloaden uit illegale bron is niet groot, blijkt uit een enquête van Multiscope in opdracht van de Stichting Copyright en Nieuwe Media. Ongeacht de pakkans zou 75 procent van de respondenten die downloadt uit illegale bron, gewoon doorgaan als er een verbod zou zijn.

Een downloadverbod zou ook weinig veranderen aan het koopgedrag van internetgebruikers, blijkt uit het onderzoek. 63 procent van de huidige downloaders zegt niet meer te gaan kopen uit legale bronnen. De enquête werd ingevuld door 1000 mensen, waarvan er 330 zeggen wel eens iets illegaals te downloaden. De bovengenoemde percentages gelden daarom niet voor de niet-downloadende respondenten.

Kopieerbeveiligingen

Het onderzoek (pdf) is gedaan in opdracht van de Stichting Copyright en Nieuwe Media. De stichting pleit voor het verbeteren van de kwaliteit van legale downloads, en het weglaten van kopieerbeveiligingen en niet te skippen intro’s, omdat dit de verkoop wél zal stimuleren.

Volgens ict-advocaat Arnoud Engelfriet, een van de oprichters van de stichting, laat het onderzoek zien dat een verbod tegendraads werkt. "Hoewel legaal aanbod van muziek en films op internet moet worden gestimuleerd, is criminaliseren van de huidige downloadpraktijk een heilloze weg", schrijft hij.

Legale downloads

De Consumentenbond riep de Tweede Kamer vrijdag op om onder meer het voor de komende jaren geplande downloadverbod nog voor de landelijke verkiezingen te behandelen. Dit onderwerp is dermate urgent dat ze nog voor de verkiezingen moeten worden opgepakt, aldus de bond. De Consumentenbond vindt dat zolang legale downloads geen meerwaarde bieden boven illegale downloads er geen downloadverbod moet komen.

Zaterdag lanceerde GroenLinks de internetcampagne ‘Wanted for downloading’ om een lans te breken vóór internetvrijheid. De partij denkt dat een verbod vooral grote productie- en distibutiemaatschappijen ten goede komt, en burgers criminaliseert. Veel belangrijker is om nieuwe, eigentijdse manieren te vinden om geld te verdienen aan muziek en films, aldus GroenLinks.