Ondanks dat er de afgelopen jaren veel veranderingen hebben plaatsgevonden, is het met het reorganiseren van de it-afdeling nog lang niet afgelopen. Sterker nog, volgens veel bedrijven moeten de grootste veranderingen nog komen. Dit alles in het kader van verdere kostenbesparingen. Dit blijkt uit onderzoek onder meer dan tweehonderd Nederlandse it-directeuren van middelgrote en grote ondernemingen, uitgevoerd door het kennisplatform `Topmanagement en IT' van onderzoeksbureau Giarte. Meer dan de helft van de ondervraagde managers voorziet dat de it-organisatie de komende jaren verder wordt uitgedund. Verlaging van de it-kosten staat hierbij centraal, onder meer door de it-dienstverlening te centraliseren (53 procent) of de it-diensten juist centraal in te kopen (53 procent). Niet alle ondervraagde it-managers denken kosten te kunnen besparen op de inkoop van hun diensten. Ontslagen lijken dan ook onvermijdelijk. Bijna eenderde van de respondenten noemt het terugdringen van het aantal it-arbeidsplaatsen als optie om op de it-kosten te kunnen besparen. Andere `populaire' mogelijkheden zijn verdere uitbesteding (20 procent) en de `kaasschaafmethode' (19 procent).

Budgetten

Opvallend genoeg zegt maar liefst 38 procent van de Nederlandse it-directeuren dat hun budget dit jaar lager is dan in het voorgaande jaar. Bij nog eens 30 procent blijft het budget ongewijzigd. Ondanks de verdere beknibbeling van bedrijven op het it-budget, blijkt uit het onderzoek dat de rendementseisen niet evenredig zijn gedaald. Voor menige it-afdeling geldt daarom `meer met minder'. Dit zorgt ervoor dat it-managers hun budgetten anders zijn gaan verdelen. Zo is er nauwelijks meer ruimte voor maatwerksoftware of externe it'ers. Respectievelijk 52 procent en 45 procent van de ondervraagden zegt hier minder budget voor vrij te maken. Waar wel geld voor wordt uitgetrokken is standaardsoftware, systeemintegratie en outsourcing. Hier maakt respectievelijk 41, 37 en 30 procent van de respondenten budget voor vrij.