De Duitse minister van Financiën kwam op het idee na publicatie van een onderzoek waarin werd gesteld dat de Duitse economie jaarlijks een miljoenenschade lijdt doordat werknemers steeds vaker voor privé-doeleinden internetten tijdens werktijd. Het voorstel is in de Duitse internetwereld met verbazing maar meer nog met ergernis ontvangen. Een belasting op surfen tijdens werktijd staat volgens velen volledig haaks op stappen die de regering sinds enige tijd onderneemt om het internetgebruik nu juist te bevorderen. Een woordvoerder van AOL Europe noemde het voorstel 'het zoveelste voorbeeld van de typisch Duitse neiging om overal regels voor te maken'. Internetproviders wijzen op de praktische onuitvoerbaarheid van het voorstel. De vraag is hoe men kan controleren voor welke doeleinden werknemers internetten. Dat is wel nodig, omdat alleen privégebruik wordt belast. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën zou de wet alleen van toepassing zijn op bedrijven die telefoontikken betalen voor hun internetverbinding. Bedrijven met een flat rate aansluiting hoeven dus geen belasting te betalen. Bedrijven met internet via telefoontikken krijgen een vrijstelling van 35 mark per maand. Omdat het zo moeilijk te controleren is, zou het ministerie erop vertrouwen dat bedrijven zelf netjes hun internetgebruik aan de fiscus melden. Idealiter zouden die dan per minuut belast worden. Of het voorstel ooit de status van een wet krijgt, is zeer de vraag. De woordvoerder van AOL deed de hele discussie alvast af als 'krankzinnig'.