De Duitse wetgever is bezig met een wetsontwerp dat de privacy van (aankomende) werknemers beter moet beschermen. Dat gebeurt na enkele incidenten. Zo heeft supermarktreus Lidl camera’s in toiletten verstopt, en heeft Deutsche Telekom onderzoeken naar werknemers gepleegd, zowel op het interne netwerk als op internet.

Die schandalen hebben minister Thomas de Maiziere ertoe gezet met een wetsontwerp te komen. Het document komt komende woensdag ter goedkeuring in de kabinetsvergadering.

LinkedIn mag wel

De aankomende wet verbiedt het bezoeken van Facebookpagina’s van sollicitanten. Het laat echter bezoeken toe aan andere sites die juist bedoeld zijn voor werkgerelateerde informatie, zoals LinkedIn. Informatie over de sollicitant die algemeen beschikbaar is op het internet, is ook geen probleem.

Dat laatste betekent dat het gebruik van Google is toegestaan. Maar is de gevonden informatie te oud, of heeft de sollicitant geen controle over die informatie, dan mag dat weer niet gebruikt worden door de werkgever.

Camera's aan banden

In de wet wordt tevens het gebruik van camera's aan banden gelegd. Die mogen alleen maar worden geplaatst waar het absoluut nodig is, zoals bij in- en uitgang van bedrijfspanden. Ook moeten werknemers hierover worden ingelicht.

Volgens onderzoek van CareerBuilder gaat 77 procent van alle werkgevers sociale netwerksites af om te kijken wat voor vlees ze in de kuip hebben in een sollicitatieronde. Van die managers heeft 35 procent wel eens een kandidaat afgewezen op basis van hetgeen ze vonden op die persoonlijke pagina’s. Hoewel die cijfers gebaseerd zijn op onderzoek in de Verenigde Staten, geeft het wel een tendens aan.