<p/>Eind 1999 waren dat er namelijk volgens de politie van de Duitse deelstaat Badem-Württemberg nog 330. De grote groei kan volgens de politie worden toegeschreven aan een verhoogde activiteit van neo-Nazi's op het net, maar ook aan de toegenomen belangstelling van de politie voor dergelijke initiatieven.

Desondanks zijn er al de nodige rechts-extremistische sites uit de lucht gehaald. "We werken er hard aan om dergelijke sites op te sporen en het aantal te reduceren", aldus een woordvoerder van de politie.

In Duitsland zijn sites waarop het (neo-) nazistische gedachtegoed wordt uitgedragen verboden. Tevens zijn sites waarop Nazi-items te koop worden aangeboden – zoals insignes, uniformen en vlaggen – zijn niet toegestaan. Ook content op buitenlandse webservers die voor Duitsers toegankelijk is, valt onder deze wetgeving.