De Duitse hardwarefabrikant Fantec is door het regionele gerechtshof van Hamburg schuldig bevonden aan het schenden van de GPL (General Public License). Die bekende open source-licentie verplicht het openbaren van broncode, wat de maker van onder meer mediaspelers niet heeft gedaan. De rechter veroordeelt (PDF) Fantec nu tot een boete van ruim 7000 euro.

Niet keten verantwoordelijk

Daarnaast moet de veroordeelde firma ook de juridische kosten betalen die zijn gemaakt door de tegenpartij, activistengroep GPL-violations.org. Oprichter Harald Welte van die groep is ook één van de rechtenhouders voor iptables. Die open source-software dient voor firewalls in open source-besturingssysteem Linux. Dit is door Fantec gebruikt in firmware voor zijn mediaspeler 3DFHDL waarvan het echter niet de broncode beschikbaar stelde.

Ter verdediging voerde Fantec aan dat zijn Chinese toeleverancier de integriteit van de broncode had verzekerd. De rechter oordeelt dat het bedrijf zich hiermee niet kan vrijwaren van licentie-aansprakelijkheid. Fantec moet zich er zelf van verzekeren dat het geen rechten van derden schendt, zoals dus de voorwaarden in de GPLv2. Die licentie gebiedt bij gebruik van software onder die licentie dat de code daarvoor zelf ook weer openbaar wordt aangeboden onder diezelfde licentie.

Recidivist

De Europese tak van de Free Software Foundation (FSFE) maakt melding van de overwinning voor de GPL. Welte is opgetogen dat het hof erkent dat de verantwoordelijkheid voor licentiegehoorzaming bij leveranciers zelf ligt. "Vooral in het geval van Fantec, die eerder al issues had met GNU GPL-compliance."

Dat betreft een aanvaring in 2010, ook over netfilter/iptables. Daarvoor is Fantec toen ook veroordeeld en beboet. Het bedrijf had volgens Welte nu echt beter moeten weten. "Dit was simpelweg luiheid." Terwijl de broncode voor firmware wel wordt aangeboden door Fantec, bleek dat niet voor alle varianten te gelden. Daaronder dus ook een waarin iptables is gebruikt.

Uitpraten geprobeerd

Deze schending van de GPL is ontdekt tijdens een hacking-workshop die de FSFE vorig jaar mei hield in Berlijn. Diverse vrijwilligers hebben daar meegewerkt aan het controleren van verschillende apparaten op compliance aan de veelgebruikte open source-licentie. Fantecs gebruik van netfilter/iptables bleek niet correct. Deze bevindingen zijn gemeld bij GPL-violations, die vervolgens eerst met Fantec hierover heeft gesproken. Toen dat op niets uitdraaide, is open source-ontwikkelaar Welte naar de rechter gestapt.