Apple heeft een belangrijke overwinning behaald in de patentstrijd. Motorola mag voorlopig geen verkoopverbod van iPhones en iPads afdwingen in Duitsland, omdat dat zou neerkomen op misbruik van cruciale patenten.

Motorola wil Apple's producten uit de schappen omdat die inbreuk maken op Motorola's patenten die onderdeel zijn van de 3G-standaard. Ondertussen heeft Apple echter een aanbod gedaan om de octrooien in licentie te nemen.

Onredelijk

Het doorzetten van een verbodseis zou daarom onredelijk zijn van Motorola en neerkomen op misbruik van zijn standaardessenti├źle patenten. Motorola is namelijk verplicht om die onder redelijke voorwaarden, de zogenaamde FRAND-voorwaarden, aan elke partij in licentie te geven.

Dit heeft tot gevolg dat hangende het hoger beroep en de verdere onderhandelingen Apple's producten niet van de Duitse markt gehaald worden. Daarmee is Motorola's belangrijkste pressiemiddel uit handen geslagen, meldt FOSS patents.

Inbreuk op pushpatent

De uitspraak strekt zich alleen uit tot de FRAND-patenten die Motorola heeft ingezet. Vandaar dat Apple onlangs wel de pushmail-functionaliteit van iCloud en MobileMe in Duitsland moest uitschakelen. Apple maakt namelijk inbreuk op een Motorola-patent waarop geen FRAND-verplichting rust.

Het Duitse vonnis is vergelijkbaar met het vonnis van de Haagse rechter in vier rechtszaken van Samsung tegen Apple. In oktober vorig jaar oordeelde de rechter dat Samsung geen verbod op Apple's producten mag eisen, omdat de licentiegelden die Samsung tot nu toe van Apple eist volgens de rechter exorbitant zijn, en daarmee onredelijk.

Antitrustzorgen in Brussel

De kwestie van mogelijk machtsmisbruik van cruciale patenten wordt inmiddels op hoog niveau uitgevochten. Zo is de Europese Commissie een antitrustonderzoek naar Samsung begonnen. Apple en Microsoft wil hetzelfde voor Motorola en hebben daarom een klacht ingediend in Brussel. De kwestie speelt ook een belangrijke rol bij de overname van Motorola door Google.