De opdracht voor het onderzoek is nota bene afkomstig van de Duitse mobiele aanbieder T-Mobil (Deutsche Telekom MobilNet). T-Mobile wilde zelf de resultaten, die al maanden bekend zijn, niet publiekelijk maken, daar ze nog op de resultaten van een tweede onderzoek wacht.De onderzoekers zeggen dat er een verband bestaat tussen elektromagnetische stralen enerzijds en anderzijds kanker, disfunctioneren van het immuun systeem en schade aan menselijke genen. Dat stelt Peter Neitzke, directeur van het Ecolog-Institut für sozial-ökologische Forschung und Bildung. Neitzke meent dat de Duitse overheid de huidige stralingssterkte van 2-9 watt per vierkante meter moet worden teruggebracht naar 0,01 watt per vierkante meter. Dat geldt vooral in gebieden waar scholen, opvangcentra en ziekenhuizen staan. Het instituut stelt dat de straling gevaarlijk is voor kinderen en dat daarom aanbieders van mobiele telefonie de marketingactiviteiten op deze groep gericht, moeten stopzetten. In Noord-Amerika is een aantal processen aan de gang tegen makers van mobiele telefoons, omdat ze niet hebben gewezen op gezondheidsrisico die zich bij mobiel bellen zouden voordoen. Eerder dit jaar maakte een Duits onderzoeksteam bekend dat gebruik van een mobiele telefoon kan leiden tot oogkanker. Afgelopen december 2000 maakte medische vakbladen als de 'Journal of the American Medical Association' en de 'New England Journal of Medicine' bekend dat er een link bestaat tussen mobiel gebruik en hersentumors. Ter onderbouwing was echter meer onderzoek nodig, aldus de bladen. De Nederlandse Europarlementariër voor het CDA, Wim van Velzen, heeft inmiddels schriftelijk vragen gesteld aan de Europese Commissie. Hij eist een Europese norm voor straling van gsm's.