"Als een spammer de regels herhaaldelijk overtreedt, hebben we strenge sancties nodig", zo motiveert Ulrich Kelber, lid van de Bondsdag namens de SPD, het voorstel voor een harde aanpak van spammers. Een strenge wet kan ook buitenlandse spammers afschrikken, zo verklaart Kelber tegenover The Register. "Spammers in het buitenland denken misschien wel twee keer na als ze weten dat ze deze straffen kunnen krijgen als ze de Duitse grens passeren." Kelber blijft realistisch. "Zelfs als we alles in het werk stellen wat betreft wetgeving en techniek, zullen we het spamprobleem niet kunnen oplossen." In Duitsland is op dit moment, net als in andere landen van de Europese Unie, een spamverbod van kracht. Bedrijven mogen alleen maar mails sturen naar mensen die daar van tevoren toestemming voor hebben gekregen. In Nederland wordt dit spamverbod volgende week door de Eerste Kamer behandeld.