Bij de finalisten zat geen Nederlandse robot. Uiteindelijk was `Jabberwock' van de Duitser Jürgen Pirner de winnaar van de Loebner-prijs. Deze babbelrobot slaagde er volgens de juryleden het beste in om zo goed mogelijk menselijk gedrag na te bootsen. De competitie is gebaseerd op de in kringen van mensen die zich bezighouden met kunstmatige intelligentie bekende Turing-test. In 1950 publiceerde de wiskundige en filosoof Alan Turing zijn ideeën over ai. Deze zijn tot op de dag van vandaag zeer invloedrijk. In de zogeheten Turing Test beschrijft Turing de voorwaarden waaraan een intelligente machine moet voldoen. De wiskundige beschrijft een test waarbij iemand via briefjes communiceert met iets of iemand anders (persoon of machine). Als de persoon in kwestie niet kan zeggen of hij met een computer of met een mens van gedachten wisselt, is er sprake van een intelligent apparaat. Een dergelijke machine simuleert als het ware menselijke conversatie. In de meer dan vijftig jaar is er nog geen apparaat in geslaagd de test met succes te volbrengen. Ook Jabberwock valt wat WebWereld betreft snel door de mand gezien zijn bij robotten bekende voorliefde de bal constant terug te kaatsen. Een fragment van de conversatie die WebWereld met de robot mocht hebben: Bot:....Ah, someone's come to chat with me! What's your name?
You:...webwereld
Bot:....Okay, let's have a chat session, webwereld. What do you want to talk about?
WebWereld:...I have nothing to say. What about you?
Bot:....Nothing, hmm ... Okay, I will remember that
WebWereld:...So... what about you? What do you want to talk about?
Bot:....That's just pure conjecture. I will, first thing tomorrow morning
WebWereld:...How do you mean?
Bot:....Just think about it
WebWereld:...But i don't understand
Bot:....What we have here is a failure to communicate
WebWereld:...oh, is it?
Bot:....Better not tell you now
WebWereld:...why not?
Bot:....Think about it. I suppose you can figure it out by yourself
WebWereld:...no, i can't
Bot:....Are you saying "no" just because you're a nitpicker?