Patenten op software zoals die wel in de Verenigde Staten bestaan, zouden de ontwikkeling in de softwaremarkt alleen maar hinderen. De hoge mate van innovatie, uitwisselbaarheid en de voortdurende ontwikkeling van het open-source model zou in gevaar komen als Europa een regeling zou aannemen die een verspreiding van patenten stimuleert. De Europese Commissie staat op het punt een wetsvoorstel te presenteren die softwarepatenten in de Europese Unie moet harmoniseren. Op dit moment staat Europese regelgeving niet toe dat een patent voor de hele Unie geldt. Dit soort patenten wordt per lidstaat afgehandeld. De Duitse onderzoekers van twee instituten (het Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research en het Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law) hebben 263 Duitse bedrijven en individuele ontwikkelaars op softwaregebied ondervraagd. De redelijk strenge patentregels in Europa weerhouden sommige bedrijven en onderzoekers ervan door te gaan met hun ontwikkelingen. Het Duitse ministerie pleit er dan ook voor dat de patentregels versoepeld worden en dat de kosten voor een patent omlaag gaan.