Veel analisten verwachten weinig of geen impact op de it-markt. Tenminste, als de oorlog snel wordt beslecht. Mocht de oorlog langer duren dan verwacht, dan zijn de gevolgen (nog) niet te overzien. Uit eerdere voorspellingen van analisten blijkt dat de economie aan het eind van dit jaar weer gaat aantrekken, onder meer gevoed door stijgende it-uitgaven. Een korte oorlog verandert weinig aan deze voorspellingen. "Hoe korter de oorlog duurt, hoe beter", stelt Marcel Warmerdam, analist bij IDC. "Een korte oorlog is een belangrijk signaal voor investeerders. Als de uitkomst `positief' is, dan kan de markt in het vierde kwartaal de vruchten plukken."

Negatieve spiraal

Warmerdam waarschuwt wel dat de medaille ook een keerzijde heeft. Indien de oorlog langer duurt dan verwacht, kan de economie wel eens in een neerwaartse spiraal komen. "Investeringen in it gaan altijd wel door, het staat alleen op een laag pitje", meent Warmerdam. "Duurt de oorlog echter langer dan verwacht, dan zullen bedrijven hun voorgenomen investeringen uitstellen." In een interview met Het Financieele Dagblad zegt Nout Wellink, president van de Nederlandsche Bank (DNB), dat een langdurige oorlog Nederland en de rest van de wereld in een recessie zal storten. Indien deze tweede Golfoorlog kort duurt, dan zullen de gevolgen beperkter zijn. De Nederlandse economie zal dan echter `nog steeds langs de nullijn scheren'. Kort na de eerste aanvallen op Irak heeft de president Bush het Amerikaanse volk toegesproken. Bush waarschuwt hierin dat de oorlog langer kan duren dan door sommige experts is voorspeld. Scenario's Global Insight heeft diverse mogelijke scenario's naast elkaar gelegd. Het onderzoeksbureau voorspelt met een waarschijnlijkheid van 70 procent dat de oorlog daadwerkelijk van korte duur zal zijn. Global acht de kans op een langdurige oorlog niet erg waarschijnlijk. Uitsluiten kan de marktonderzoeker het uiteraard niet. Analisten van het onderzoeksbureau achten dit scenario voor 18 procent waarschijnlijk.