Er wordt al een tijd gewerkt aan een nieuwe milieurichtlijn om het dumpen van zogenoemde e-afval te voorkomen en vandaag zijn de nieuwe regels van kracht geworden. Vanaf januari 2014 moeten consumenten hun afgedankte elektronica weer in kunnen leveren bij de winkel.

Opnieuw gebruiken

Jaarlijks wordt er in Europa 10 miljoen ton e-afval geproduceerd en de EC verwacht dat dit in 2020 is toegenomen naar 12 miljoen ton per jaar. Het inzamelen van elektronica is niet alleen beter voor het milieu, ook kunnen zeldzame grondstoffen uit bijvoorbeeld mobiele apparaten opnieuw worden gebruikt.

In 2003 werden in Europa nieuwe milieuregels ingevoerd om het dumpen van oude elektronica te voorkomen. “Slechts een derde van het Europese elektronische afval wordt afzonderlijk verzameld. Een deel gaat mogelijk nog steeds naar vuilstortplaatsen en benedenmaatse afvalverwerkingsplekken binnen of buiten de EU", aldus de Europese Commissie.

Stiekem op de vuilnisbelt

Europa gaat met de nieuwe regels de strijd aan met illegale afvalexport. Nu worden regels omzeild door bijvoorbeeld zogenaamd tweedehands computers te verschepen naar Afrika om ze vervolgens daar op de vuilnisbelt te gooien, zo stelt de Commissie. Nu moeten exporteurs aantonen dat de apparatuur die tweedehands wordt ingezet nog wel werkt.

In 2016 moet 45 procent van het geproduceerde afval weer verzameld zijn bij detailhandelzaken. Klein e-afval kan via grote winkels worden verzameld, tenzij kan worden aangetoond dat de regeling die nu gelden voor het verzamelen van het afval net zo effectief zijn,