Tot voor kort lag Europa 18 maanden achter op de Verenigde Staten. Volgens onderzoeksbureau Accenture wordt die kloof echter steeds kleiner. Op dit moment bevindt Europa zich op een achterstand van 12 maanden ten opzichte van de VS. En het ziet er naar uit dat dit gat de komende tijd nog kleiner gaan worden. "E-commerce wordt steeds meer geaccepteerd in Europa. Daar komt bij dat het aantal bedrijven dat zegt dat hun e-commerce activiteiten succesvol zijn met 50 procent gestegen is", zegt Thomas Pike van Accenture tegen The Financial Times. Volgens Pike is het gunstig dat Europa achter ligt op de Verenigde Staten. Veel van de excessen die zich in de VS voorgedaan hebben op e-commercegebied tijdens de internet-boom zijn niet klakkeloos overgenomen door Europa. In de Verenigde Staten zijn tijdens het hoogtepunt van de internethype veel e-commercebedrijven opgezet die gebouwd zijn op een infrastructuur die nooit gedragen kon worden door de inkomsten die men genereerde.